zaterdag 30 augustus 2008

CosmicD's SPORE preview deel 4: De stam fase

Je wezen is uitzinnig van blijdschap. Samen met een groepje soortgenoten ontdekt het voor het eerst bewustzijn door middel van de brainpower die in de wezenfase is behaald.


Je groepje wezens verkent de wereld nu met een groepsgevoel en en ze merken dat ze elkaar kunnen bijstaan om samen het verdere verloop van de overlevingstocht aan te vatten als stam! Het groepje wezens bombardeert eerst je wezen uit de vorige fase nog tot stamhoofd. Hem zal je herkennen aan de staf die hij altijd bij zich draagt.

Vanaf nu kan je je wezen(s) ook niet meer aanpassen zoals dat in de wezen fase kon. De creature creator wordt dus hier vervangen door een editor met items die je wezens kunnen aantrekken als bescherming of decoratie.


In deze fase moeten je wezens leren omgaan met begrippen zoals jacht, voedsel beheer, oorlog en ruilhandel en moeten ze leren werken met wapens, vislijnen, geschenken en muziekinstrumenten, Die werktuigen gebruiken ze natuurlijk niet allemaal om alleen zichzelf blij te maken: want het is de bedoeling dat je je stam op verschillende manieren in contact laat treden met andere stammen die in de buurt wonen. Deze stammen bestaan uit groepjes van andere rassen die op je planeet wonen en eveneens het bewustzijn hebben verkregen.

Contact met andere stammen kan vriendelijk of vijandig gebeuren. Je kan van je wezens een bloeddorstige roversbende maken, of je kan samenwerken met die andere stammen om voedselvoorraden met elkaar te delen waardoor je makkelijker het hoofd kan bieden aan eventuele invallen van stammen die echt geen zin hebben in samenwerking.

Terwijl je dit alles doet moet je er voor zorgen dat je stamlieden genoeg eten hebben, kunnen paren, en een uitgebreid arsenaal werktuigen kunnen kopen om hun taak tot een goed einde te brengen. Je moet immars een strategie bedenken die je stam naar z'n uiteindelijke doel brengt, namelijk: de grootste stam van het continent worden en een stad stichten.

In tegenstelling tot de vorige van SPORE, moeten je wezens nu alles in teamverband gaan doen. Daardoor verandert uiteraard de manier waarop je het spel speelt. Er komen heel wat nieuwe mogelijkheden bij ten opzichte van de wezen fase. Zo is het niet langer mogelijk te paren wanneer het je goed uitkomt. Je wezens zijn nu ge emancipeerd en zullen zelf aangeven wanneer ze zin hebben om het aantal stamleden te laten aangroeien.

Ook jou controle over de wezens is nu anders. Je controleert niet langer direct je wezen zoals voorheen, maar selecteert één of meerdere wezens en laat ze zo acties ondernemen.

In deze fase is voedsel vergaren het middel waaruit alles voortvloeit. Met voedsel kan je je stam in leven houden. Verder kan je door middel van voedselvoorraden aan te leggen er voor zorgen dat je in je dorpshut wapens voor de jacht of militaire doeleinden kan kopen, of items en geschenken aanschaffen om vreedzame relaties aan te knopen met andere stammen.
Voedsel dient ook om in de costume editor een bescheiden klederdracht voor je stamlieden te ontwerpen waardoor ze ofwel meer charme krijgen, ofwel beter beschermd zijn tijdens het voeren van oorlog.

Er zullen verschillende gevaren dreigen. Je kan zoals je al weet aangevallen worden door andere stammen, maar ook door wilde dieren. Als je je dorp onbewaakt achter laat zou je wel eens tot een grote verassing kunnen komen te staan. Je dorp kan geplunderd worden en zelfs baby's van je stamlieden kunnen ontvoerd worden. En het is natuurlijk de bedoeling dat je stam door middel van het paren aan leden-uitbreiding doet.

Hoe je te werk gaat om al de gevaren in de wereld te trotseren hangt van jezelf af. Als je met een grote stam vriendschappelijke betrekkingen kan opbouwen heeft dit natuurlijk voordeel. Zo ben je des te meer beschermd, want je bent met meer aantallen om je dorp of eigendommen te beschermen.

Je knoopt broederschapsrelaties met andere stammen aan door op jacht te gaan op wilde dieren, hen te temmen en op die manier hun eiren te gebruiken als voedselvoorraad. Op die manier kan je geschenken aankopen om tijdens je bezoek aan hen te overhandigen. Als je stam wat verder gevorderd is kan je ook met hun voedselvoorraad muziekinstrumenten aankopen om een performance te doen tijdens een stammenbezoek. Dit verhoogt da kans dat ze vreedzaam bij jou willen aansluiten aanzienlijk.

Als je zelf niet zo'n vriendschappelijk beleid wil voeren kan je de strategie dusdanig aanpassen, en zorg je ervoor dat je je voedselvoorraad volledig investeert in wapens, zodat je stam klaar is voor de strijd. Als het je stam lukt om de dorpshut van een naburige stam plat te branden heb je hen veroverd. Je zal merken dat als je je stamlieden uitrust met wapens, het stamhoofd mee doet. Zijn staf is echter multifunctioneel en neemt alle functies van de werktuigen aan die je hebt. Hem hoef je nooit uit te rusten zoals je met zijn onderdanen moet doen.


Door oorlogen te starten of handelsrelaties aan te knopen met anderen zie je hoe je het doel van de stam fase benadert. De status van je stam wordt visueel weergegeven door een totempaal. Deze wordt als maar groter naarmate je stammen op welke manier dan ook verovert. Telkens als je een stam verovert krijg je ook een nieuw item in de kostuum editor waardoor je je nog beter kan beschermen.

Als je genoeg stammen onder de leiding van jou stam krijgt zal deze prestige genoeg bereikt hebben om naar de beschavingsfase over te gaan en sticht je stam een volwaardige stad.

0 reacties: