maandag 1 september 2008

CosmicD's SPORE preview deel 9: Hardcore / softcore

Ik kan nog geen punten geven voor spore omdat ik het nog niet genoeg gespeeld heb. Maar wat mij wel opvalt is dat er op enkele fora een angst leeft over hoe de spel ervaring van SPORE gericht is naar de gemiddelde gebruiker en voor de ervaren gamer niet diep genoeg zou gaan in de fases waar strategisch spelen noodzakelijk is om het spel te spelen.

Sommige tijdschrijften vinden dat SPORE een gebrek heeft aan doorgedreven diepte zoals men deze kan terug vinden in traditionele real time strategy spelletjes die uitgerust zijn met hopen rangen, klassen en toverspreuken.

Omdat er in SPORE elementen terug te vinden zijn die lijken op de gameplay in spelletjes die veel gespeeld worden door strategiefanaten, gaat men er van uit dat men een vergelijking moet maken tussen de twee, maar dat is eigenlijk niet zo eenvoudig.

Ik kan je het volgende perspectief geven. In spelletjes zoals world of warcraft en anarchy online is het personage deel van een bepaald verhaal. Het personage is lid van een gilde, of van een bepaalde overtuiging of bevolkinsgroep. In deze spellen is de speler een individu dat in een min of meer vastgestelde oorlog, zijn/haar avonturen beleeft. Uitgebreide kansen worden aan de speler aangeboden om zichzelf in rang en standing op te werken tot held van het moment of voor het team het verschil te maken tussen overwinne en verliezen.

Alles hangt af van de mogelijkheden van de speler om de juiste upgrades te kiezen. Als je er bij na denkt kan je kan het inderdaad wat vergelijken met sommige elementen die je moet doen in de stam - en beschavingsfase van SPORE.

Maar toch is het hele concept van het spel anders. In SPORE wordt er een poging gedaan om op een licht verteerbare maar aangename manier de speler alle aspecten van een mogelijke evolutie van een bepaald wezen te laten beleven. Het spel is bedoeld als interactieve ervaringswereld met een spel-ervaring die je het gevoel moeten geven dat je jezelf vanuit een labo kan inleven in het onderzoeken - en tot op zekere hoogte - manipuleren van de evolutie in je universum.

Zo wordt het gemis van zeer uitgebreide klassen en rangen van wezens in de twee strategische fases van het spel vervangen door de ervaring dat je - vooral in de galactische fase - je in een zandbak bevindt met allemaal werktuigen die je in staat stellen om verschillende avonturen aan te vatten, zelfs zonder dat je de missies van het spel moet spelen.

De SPORE spel-ervaring zelf uit zich ook als een flexibele missie die op lange termijn beïnvloedbaar is. Denk maar aan de superwapens en superpowers die anders zullen zijn telkens je op een andere manier het spel speelt (als veroveraar of als vredelievende handelaar). Wat je in de microbe fase of wezen fase doet zal op lange termijn gevolgen hebben voor je wezen of beschaving, dat is de ideologie van het spel.

In plaats van steeds op het micromanagement van individuele spelfiguren toe te spitsen gaat het er in SPORE meer om, dat je bij het verloop van elke fase van de evolutie op je planeet een spel ervaring beleeft die ook de accenten legt op de steeds groter wordende elementen in de wereld.

SPORE's diepgang zit in de waaier aan mogelijkheden die je tijdens de 5 fases van de evolutie kan ervaren met je eigen creaties. Het is infeite 5 spellen in 1, allemaal geörienteerd rond het ervaren van de evolutietheorie in een melkwegstelsel. In de fases worden telkens een set andere elementen en doelstellingen aan de spel-ervaring toegevoegd.

Tevens is het normaal dat de meeste mensen van een spel waarin ze zo'n uitgesproken controle over de wereld en hun creaties hebben, ook het gevoel moeten krijgen dat de sterren ook voor hén bereikbar genoeg zijn. De ontwikkelaar heeft er dus voor gekozen om in het spel een balans te creëren tussen een inspirerende spel-ervaring en een gevoel dat de speler doorheen leuke situaties vooruitgang kan ervaren. Wie dat wil kan wat meer uitdaging opzoeken door een hogere moeilijkheidsgraad te kiezen. Zo worden de strategische elementen in het spel uitdagender.

Ik vond het belangrijk dit als fan van het spel over te brengen, en daarmee wil ik dan ook graag deze preview afsluiten, maar niet vooraleer ik nog een artikel met een slotwoord eraan ga breien.

0 reacties: